Przygotowanie referatu
Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski. Referaty (max. 10 stron A-4) należy przesyłać w wersji elektronicznej, zapisanej w pliku doc/docx sformatowanym zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w szablonie.
Publikacja referatów w monografii konferencyjnej
Referaty przyjęte zostaną opublikowane w formie monografii. Warunkiem publikacji referatu jest rejestracja przynajmniej jednego z autorów.
Publikacja w piśmie z listy filadelfijskiej
Autorom wybranych referatów zaprezentowanych podczas konferencji zostanie przedstawiona możliwość przygotowanie wersji rozszerzonej w języku angielskim. Po pozytywnym przejściu procesu recenzji rozszerzone referaty zostaną opublikowanie w Przeglądzie Elektrotechnicznym. Przegląd Elektrotechniczny znajduje się na liście filadelfijskiej.

Materiały
 
Ogłoszenia

 

.

 

Politchnika Warszawska

Wojskowa Akademia Techniczna

Oddział Dolnośląski
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna
Projekt i wykonanie: Katarzyna Tańska, Webmaster: Przemysław Kowalczuk
Copyright © 2008 Politechnika Warszawska. All rights reserved.