Program konferencji


14 września 2009

13:30-15:00 Obiad

15:30-16:50 Sesja specjalna

JAKOŚĆ W INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Metodyka wytwarzania oprogramowania sterowana jakością Iwona Dubielewicz, Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar, Lech Tuzinkiewicz 

Ocena jakości produktu programowego przypadek studialny Iwona Dubielewicz, Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar, Lech Tuzinkiewicz 

Ocena jakości produktu programowego w normach ISO Iwona Dubielewicz, Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar, Lech Tuzinkiewicz 

Zarządzanie celami biznesowymi: satysfakcja klienta i jakość zintegrowana Anna Mikołajewska, Bogdan Bereza-Jarociński   

15:30-16:50 Sesja zaproszona IBM (równolegle)

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA TO NADAL PRACA ZESPOŁOWA (więcej informacji)

16:50-17:30 Przerwa

17:30-19:00 Wycieczka z przewodnikiem

19:00-20:00 Kolacja

20:00-21:30 WARSZTATY NT JAKOŚCI Lech Tuzinkiewicz
 

 

15 września 2009

8:00-8:50 Śniadanie

8:50-9:00 Otwarcie konferencji

9:00-10:00 Sesja plenarna 1

ZWINNE METODYKI A SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO Jerzy Nawrocki

10:00-10:30 Przerwa kawowa

10:30-11:50 S1 INŻYNIERIA WYMAGAŃ

Kryteria oceny metody wspomagającej interakcję klient-dostawca oprogramowania i ich zastosowanie do metody WIKLIDO Krzysztof Wyrzykowski, Janusz Górski      

Narzędzie i metodyka dla systematycznego wytwarzania oprogramowania sterowanego wymaganiami Michał Śmiałek, Albert Ambroziewicz, Jacek Bojarski, Wiktor Nowakowski, Tomasz Straszak

Modularyzacja reguł biznesowych z wykorzystaniem AOP Bogumiła Hnatkowska, Krzysztof Kasprzyk   

Wykorzystanie inżynierii wymagań do tworzenia zespołu Wojciech Olejniczak, Agnieszka Dziurzańska, Dorota Dżega   

11:50-12:10 Przerwa kawowa

12:10-13:30 S2 MODELOWANIE SYSTEMÓW

Modelowanie z wykorzystaniem topologii Andrzej Stasiak, Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski

Skalowanie zarządzania projektami informatycznymi na bazie standardu PMBOK Jan Werewka    

Zwinne modelowanie wymagań biznesowych w wytwarzaniu oprogramowania Michał Wolski    

Postrzeganie jakości oprogramowania Radosław Hofman    

13:30-14:30 Obiad

14:30-15:00 Przerwa

15:00-16:00 Sesja plenarna 2

MANAGING AGILE PROJECTS  Stuard Reid

16:00-16:30 Przerwa kawowa

16:30-17:50 S3 ARCHITEKTURA W INŻYNIERII
                    OPROGRAMOWANIA

Ocena możliwości zastosowania technologii Entity Framework do budowy systemów opartych o architekturę wielowarstwową Katarzyna Harężlak, Jarosław Pilarczyk     

Podstawowe metody integracji aplikacji trójwarstwowych Henryk Krawczyk, Jerzy Proficz     

Składnia konkretna języka dziedzinowego do analizy niezawodności algorytmu weryfikacji topologii sieci elektroenergetycznej Marcin Kowalski, Kazimierz Wilkosz   

Kształcenie  metodą  blended  learning podstaw  inżynierii  oprogramowania  Barbara Dębska, Agnieszka Kubacka, Łukasz Sanokowski  

18:00-19:00 SESJA PLAKATOWA

 

Ocena jakościowa systemów klasy LMS Krzysztof Chudzik, Lech Tuzinkiewicz

Koncepcja systemu i algorytmy dla automatycznego wykrywania wykroczeń drogowych Łukasz Kamiński, Michał Łyczek   

Narzędzie do symulacji zespołów (formacji) pojazdów bezzałogowych Wojciech Koziński    

19:00-20:00 Przerwa

20:00 Uroczysta kolacja

 

16 września 2009

8:00-9:00 Śniadanie

9:00-10:00 Sesja plenarna 3

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, CZYLI JAK SOBIE RADZIĆ Z NIEPEWNĄ PRZYSZŁOŚCIĄ  Janusz Górski

10:00-10:30 Przerwa kawowa

10:30-11:50 S4 METODY I NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
                    WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA

XQPN - kolorowane sieci Petriego do przetwarzania danych XML za pomocą języka XQUERY Piotr Szwed    

Diagramy sekwencji języka UML w specyfikacji i prototypowaniu systemów czasu rzeczywistego Zbigniew Huzar, Anita Walkowiak   

Wsparcie dla inżynierii opartej na modelach i tworzenia aplikacji w C# Przemysław Ołtarzewski, Anna Derezińska

Eksploracja danych medycznych - wdrażanie systemu w warunkach akademickich dla kliniki nefrologii dziecięcej we Wrocławiu Marek Kulon, Irena Wikiera-Magott, Paweł Skrobanek, Justyna Zborowska-Skrobanek  

11:50-12:10 Przerwa kawowa

12:10-13:30 S5 WYBRANE ZASTOSOWANIA


Zastosowanie wzorca magistrali wiadomości jako podstawy otwartej architektury serwisu wieloprotokołowego
Jaromir Smagłowski    

Model przestrzenny DOD Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke   

Budowa agenta konwersacyjnego w oparciu o semantyczną sieć Bayesa Krzysztof Strzałka, Aleksander Zgrzywa   

13:30-14:30 Obiad

15:00-18:30 Wycieczka Opinogóra

18:45-19:30 Posiedzenie KP/KO

20:30 Ognisko

 

17 września 2009

8:00-9:00 Śniadanie

9:00-10:00 Sesja plenarna 4

DLACZEGO NIE WERYFIKUJE SIĘ BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI? Bogdan Bereza-Jarociński

10:00-10:30 Przerwa kawowa

10:30-11:50 S6 WYTWARZANIE I TESTOWANIE
                    OPROGRAMOWANIA

Ocena dojrzałości relacji z użytkownikami w procesie wytwarzania oprogramowania Barbara Begier    

Ergonomia w tworzeniu oprogramowania Małgorzata Joanna Sławińska    

Testy integracyjne oprogramowania wbudowanego według standardu SPICE Automotive Dominik Hura    

Zautomatyzowane testy akceptacyjne dla aplikacji internetowych w programowaniu sterowanym testami Marian Jureczko, Michał Młynarski

11:50-12:00 Przerwa

12:00-12:30 Zakończenie konferencji

12:30-14:00 Obiad    

Agenda konferencji (PDF)

Ogłoszenia

 

 

 

Politchnika Warszawska

Wojskowa Akademia Techniczna

Oddział Dolnośląski
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna
Projekt i wykonanie: Katarzyna Tańska, Webmaster: Przemysław Kowalczuk
Copyright © 2008 Politechnika Warszawska. All rights reserved.