Autorzy zaakceptowanych artykułów powinni zarejestrować się na konferencję wraz z nadesłaniem końcowej wersji referatu – nie później niż do 31.05.2009. Warunkiem przyjęcia referatu i umieszczenia go w materiałach konferencyjnych jest wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie.
OPŁATY:
 • Autorzy referatu (płatność do 10.06.2009)     1550 PLN
 • Osoby towarzyszące                                   1250 PLN
 • Pozostali uczestnicy konferencji:

  płatność w terminie do 15.08.2009               1550 PLN
  płatność po 15.08.2009                               1800 PLN

 • Dopłata do pokoju jednoosobowego             250 PLN
DANE DO PRZELEWU:

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-660 Warszawa
Nr konta: 94 1240 1053 5111 1044 0030 0091
Bank Pekao S.A., IV Oddz. w Warszawie, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
Dopisek: kkio09
Płatności przyjmowane będą tylko przelewem.

OPŁATA KONFERENCYJNA OBEJMUJE KOSZTY:

 • materiały konferencyjne (osoby towarzyszące nie otrzymują materiałów konferencyjnych)
 • noclegu (14/15, 15/16, 16/17 września 2009)
 • wyżywienia w trakcie konferencji, w tym uroczystych kolacji
 • zwiedzania zorganizowanego przez Organizatorów

OPŁATA KONFERENCYJNA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW:

 • indywidualnych zamówień uczestników w restauracji i pokojach hotelowych
 • korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych Zamku
 • parkingu zamkowego

ZWROT KOSZTÓW W PRZYPADKU REZYGNACJI Z KONFERENCJI:

 • do 31.05.2009 90 % wpłaconej kwoty
 • do 15.08.2009 30 % wpłaconej kwoty
 • do 1.09.2009 20 % wpłaconej kwoty
 • po 1.09.2009 0 % wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji uprzejmie prosimy o przesłanie do organizatorów pisemnej rezygnacji z uwzględnieniem w podanych terminów.
Ogłoszenia

 

 

 

Politchnika Warszawska

Wojskowa Akademia Techniczna

Oddział Dolnośląski
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna
Projekt i wykonanie: Katarzyna Tańska, Webmaster: Przemysław Kowalczuk
Copyright © 2008 Politechnika Warszawska. All rights reserved.