KKIO’09 zachęcając do nowości, nawiązuje do tradycji swoich poprzedniczek.
Zasadniczym celem KKIO`09 jest:
· prezentacja bieżących prac prowadzonych przez środowiska akademickie i przemysłowe w zakresie inżynierii oprogramowania na tle współcześnie stosowanych podejść i technologii;
· integracja środowiska informatycznego, a zwłaszcza nawiązanie kontaktów przedstawicieli środowisk uczelnianych i przemysłowych.

Tematyka Konferencji KKIO`09 obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:
 1. Inżynieria wymagań
 2. Projektowanie architektury systemów
 3. Modelowanie i projektowanie oprogramowania
 4. Implementacja oprogramowania
 5. Wdrażanie i pielęgnacja oprogramowania
 6. Technologie internetowe
 7. Zapewnianie jakości
 8. Metryki w inżynierii oprogramowania
 9. Metody formalne w inżynierii oprogramowania
 10. Nowe trendy w inżynierii oprogramowania
 11. Prowadzenie i organizacja projektów informatycznych
 12. Kierowanie przedsięwzięciem przez inwestora
 13. Edukacja i szkolenia w zakresie inżynierii oprogramowania

Planowane są następujące rodzaje sesji:
·Sesje Plenarne (wspólne dla KKIO i SCR; bez innych sesji równoległych)
·Sesje Regularne (referaty wygłaszane lub plakaty, równoległe KKIO i SCR)
·Sesje Specjalne – organizowane i animowane przez jej Organizatora; zasady organizacji sesji specjalnych podane są tutaj
·Referaty zaproszone – w ramach sesji regularnych
·Warsztaty
Ogłoszenia

 

 

 

Politchnika Warszawska

Wojskowa Akademia Techniczna

Oddział Dolnośląski
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna
Projekt i wykonanie: Katarzyna Tańska, Webmaster: Przemysław Kowalczuk
Copyright © 2008 Politechnika Warszawska. All rights reserved.